Citater

 

Vi samlet en del citater fra J.J. Deweys artikler og bøger, som du også har adgang til her. De må gerne kopieres og bruges, så længe materialet krediteres forfatteren J. J. Dewey.

 

”Der er intet, der for godt til at være sandt.”

”Følg altid det højeste, du kender.”

”At sige at livet er uretfærdigt, er det samme som at sige, at Gud er uretfærdig. Når man betragter hele sjælens liv, er alt retfærdigt.”

”Alt hvad der lever og eksisterer i formens verdener indeholder ikke blot disse to energier (den mandlige og den kvindelige), men skabes også gennem deres samspil.”

”Det Evige Nu er ikke tidløshed, sådan som mange lærer, men en bevidsthed som tillader, at tiden vælges.”

”Det er svært for os med vores bevidsthed klart at se og forklare det, som ligger uden for vores bevidsthed.”

”Sjælen genkender kun det, som er sandt, og ser ikke fejltagelser. Derfor vibrerer sjælen kun for os, når sandheden tales eller præsenteres.”

”Det er en større kærlighedshandling at forsøge at forstå andre end at korrigere dem.”

”Ingen af os ønsker sygdom og smerte, men sygdom og smerte forårsages ofte af det, vi ønsker.”

”Hvis jeg har ret i alt, og du tror på det og accepterer alt, hvad jeg siger, uden at det bekræftes indefra, så har du intet fundet.”

”Det er ikke en tilfældighed, at vi har mange skjulte beskeder i de ord, vi bruger, også flere end selv den oplyste tror.”

”Mørke spredes, når man kaster lys over problemet, ikke når man kaster mere mørke ud på vejen.”

”Ord der siges ud i luften – uden tanke – udsender blot lydbølger, der opløses.”

”Sand oplysning kan ikke findes ved at trække sig ind i sig selv, men ved at tage det højeste, man kender, og udsprede det for at tjene andre.”

”Den, som benægter, at noget er sandt, fordi det lyder negativt, skaber et tomrum, som trækker mørke hen til ham.”

”Når et menneske når det punkt, hvor man vier sit liv fuldstændigt til at følge det højeste, man kender til, må illusionerne jages bort, ellers bliver man farlig.”

”Det er meget lettere at prøve på at fordreje en sand lære end at være en sand lærer.”

”Nøgleordet for harmoni er ”accept”. Accepter forskellene og se det guddommelige udspille sig i hinandens roller. Husk at acceptere betyder ikke nødvendigvis at tilslutte sig.”

”Hvis du mediterer over de små liv i din egen krop, kan du fornemme deres ønske om at lære dig at kende, og på en måde er du Gud for dem, og de forsøger at blive ét med deres Gud. Deres Gud bør også søge at blive ét med dem. Dette er en af hemmelighederne bag et perfekt helbred.”

”Folk i dag er mere tiltrukket af sikkerheden ved status quo og af stærke personligheder end af ideer.”

“At hjælpe en anden i sand nød bare én gang skaber mere kærlighed end alle metafysiske kærlighedserklæringer i hele verden.”

”Jeg ved, at det er sjovt at snakke om teorier og ideer, som vi aldrig kan bevise er sande eller falske i denne fysiske virkelighed, men der kommer et tidspunkt i alle søgendes liv, hvor det praktiske arbejde skal udføres, og fremskridt skal gøres. Et sådant arbejde må demonstreres for alles øjne, troendes såvel som ikke-troendes.”

”Hvis vi ikke kan finde gode løsninger på hverdagens problemer, er det måske en hentydning til, at vi heller ikke har svarene på de højere ting.”

”Princippet om frihed er en nøgle, som må forstås, før vi kan tage en bevidst beslutning om at følge lysets vej.”

”Man kan ændre benævnelserne godt og ondt, men man vil stadig ende med at tale om godt og ondt, blot med andre ord.”

”Den, som retter sin opmærksomhed mod det, som er sandt, han tager den indre højrehåndsvej. Hans opmærksomhed mod det sande, skubber ham frem mod sandhed efter sandhed, større og større lys.”

”Den, som retter sin opmærksomhed mod fejl, han tager den indre venstrehåndsvej, og når han bevæger sig frem ad denne sti, ser han fejl efter fejl og kan sjældent fortælle om nogen ny sandhed.”

”Til slut er kærligheden Èn. Mens vi opdager den, er den mangfoldig.”

”Et sandt princip er en løftestang, som fører til mange sande fakta.”

”Den sande ære ved at fuldføre et arbejde ligger i initiativet, ikke i efterligningen.”

”Ondt er det, som trækker os baglæns i udvikling, og godt er det, som skubber os fremad.”

”Bare at snakke om kærlighed, at definere kærlighed, at forkynde kærlighed, at mystificere kærlighed, at lovprise kærlighed, at skrive om kærlighed, at fantasere om kærlighed, at idealisere kærlighed osv. kan slet ikke måle sig med bare en enkelt kærlig handling.”

”Hvis du kun fornemmer et fællesskab med dem, som allerede er enige med dig, hvad har du så opnået? Ikke ret meget.”

”Når der skabes en bedre vej, er det dummeste, man kan gøre, ikke at følge den.”

”Det faktum at vi eksisterer, eller at Gud eller noget andet eksisterer, er det største mirakel af alle, og det får det til at svimle for selv den højest indviede.”

”Hvis en lære tilsyneladende ikke giver mening, så hav ikke tillid til den, før den gør det.”

”For at løse dualitetens problem må vi først kunne skelne de to modsatrettede sider i alle ting, uanset om det er det mandlige/kvindelige, godt/ondt, positivt/negativt, ånd/stof eller konservativt/liberalt.”

”Hjerneaktivitet er ikke det samme som tænkning.”

”Hvis du begrænser dig selv til at lære nøjagtigt efter din lærers tankegang, så vil du også arve hans fejl.”

”Hvis vi prøver på at løse ligningerne på de højere plan i stedet for at lære vores grundlæggende lektie, så kommer vi hverken til at kende mysterierne på de højere plan eller bliver i stand til at leve med succes på de lavere plan. Dette fører kun til, at den søgende bliver en drømmer i drømmen i stedet for én med viden, som vågner op af drømmen.”

”Jo mere direkte menneskehedens lærere involverer sig og gør det for os, som vi selv kan gøre, des mere forkludret bliver tingene.”

”Kontemplation er den højeste form for meditation.”

”Det kræver lige så meget visdom at være en god elev som at være en god lærer.”

”De, som ikke har sjælskontakt, vil finde ud af, at al kommunikation, som de enten giver eller modtager, vil indeholde noget, der er vildledende.”

”Ingen jordisk lærer er fejlfri.”

En vigtig del af læren i den Nye Tid vil blive genindførelsen af viden om den kvindelige energis kraft, for den er lige så mystisk som tyngdekraften; ingen form kan holdes sammen uden den.”

”I et forhold både tager og giver man, men der gives og tages ALDRIG nøjagtigt lige meget i denne verden. Hvis du giver mere end du tager, så bliver du automatisk læreren i forholdet.”

”Der skal et tusind fakta til for at skabe forståelse af ét princip, men et princip kan afsløre over tusind fakta.”

“Erfaring kan kun skabes gennem dualitet.”

“Vi foretrækker altid den nemmeste måde og ønsker bare at få svarene at vide af en eller anden autoritet i stedet for selv at afprøve dem gennem vores egen sjæl.”

“Når et menneske har etableret stabil sjælskontakt, bliver det næsten umuligt for det at blive fornærmet, og hvis det fornærmer andre, sker det som regel ved et uheld, eller fordi den anden bliver fornærmet over simpel sandhed.”

“Menneskeracens kommende lærere vil undervise direkte ud fra sjælens autoritet og ikke gennem godkendelse fra en organisation.”

“Hovedformålet med De 144.000’s Sang i vores tidsalder er at beskytte lysarbejderne som gruppe fra de negative energier, som hellere end gerne så dem kastet for den moderne tids lover, men dens kraft rækker også videre og er gavnlig på det personlige plan.”

“Hvis et menneske accepterer en lære, blot fordi den kommer fra én, der påstår at være en autoritet, så bærer han Dyrets mærke i panden og bliver en medløber – som en hund, der følger i hælene på sin herre.”

”Sjælen genkender kun det, som er sandt og ser ikke fejl. Derfor vibrerer sjælen i os kun, når sandhed tales eller præsenteres.”

”Det almindelige menneske elsker illusion. Han vil gerne narres til at tro på det, som han ønsker at tro på og ikke lade fakta komme i vejen.”

“Vores indre selv kontakter og registrerer – gennem sjælen – Helligånden, som er i stand til at bekræfte alle sande principper. Denne proces kaldes ”sjælskontakt”.

“Benægtelse af dualiteten, som findes her på jorden, skaber en af nutidens største illusioner.”

De 144.000’s sang: ”Ved at fokusere opmærksomheden på Lyset med Sangen, tilintetgør man ikke mørket, men udstråler et stort lys, som afslører mørkets illusion, og når man således fyldes med lys, skaber man et sted, som mørke ikke kan trænge ind til.”

“Nogle mennesker taler om et menneskekærligt diktatur. Et sådant findes ikke.”

”Efterhånden som vi bliver sensitive over for sjælen, vil vi opdage sandhed de mærkværdigste steder.”

”Humor er en interessant forskel mellem Lysets og Mørkets Broderskab, idet medlemmer af Lyset har stor humoristisk sans.”

”Nøglen til sjælskontakt ligger i at huske på. at der findes en perfekt (i vores øjne) Gud, som er allestedsnærværende, og som derfor er i vores nabo så vel som i os.”

“Enhver mulighed er manifesteret, og enhver mulig oplevelse kan gennemleves et eller andet sted derude. Som individ gennemgår du en oplevelse som er enestående for dig og en smule anderledes end noget andet liv i Universet.”

”Der findes visse ord, som fører os tilbage til åndens vibration, og som ikke kan forvanskes. Broderskabet kalder dem ”Uforgængelige Ord”.”

”Sjælskontakt og fællesskab gennem Enhedsprincippet er vigtigt for den arbejdende discipel, ellers ender han med at modtage illusoriske lektioner og at lede andre hen ad en sti, som det er vigtigt at vende om fra og gå tilbage.”

“Den, som tror på noget udelukkende på grund af data, og fordi det lyder fantasifuldt, vil fortsat betræde vejen fyldt med glamour og illusion.”

“Du skal ikke følge det højeste, en anden kender, men det højeste som du selv kender.”

”Hvis du ønsker at være i harmoni med din sjæl, er der en vigtig nøgle: at hvert eneste ord, du siger, er sandt ud fra din bedste overbevisning”

“Der findes mange præster og gejstlige, som aldrig har haft en sand åndelig oplevelse eller fundet Gud, men som alligevel med autoritet i stemmen fortæller andre, hvordan de skal leve et åndeligt liv.”

“Vejen ud af illusion går gennem erkendelse af sandheden.”

”I vores tidsalder kommer det største og mest hårdnakkede angreb fra Dyret inden for frihedens område. Illusionen er, at vi er nødt til at opgive mere og mere af vores frihed for at opnå sikkerhed.”

”Hvis lyset langsomt dæmpes til 50% styrke og derefter skrues op til fuld styrke lige med ét, bliver personen forbløffet over intensiteten. Han var slet ikke klar over, at han manglede så meget lys. Sådan er det det også med det åndelige lys. Ofte er vi ikke klar over, at vi mister det.”

”Intet, som er sandt, går imod den rationelle forståelse, men manifesterer den tværtimod. De hændelser, som kaldes mirakler, er i virkeligheden meget rationelle, når de bliver forstået.”

”Hvis vi ikke anerkender sandheden på det fysiske plan, vil vi have meget svært ved at forstå sandheden på de højere planer.”

”Det er nemt at fremvise data, men det kræver sjælens lys, hvis man skal åbenbare et princip.”

“Gode intentioner kan forvandles til skadelige på utallige måder gennem illusion!”

”Hvis du ønsker at være i harmoni med din sjæl, så sørg for at hvert eneste ord, du siger, er sandt – så vidt du ved. Du behøver ikke at fortælle alt, hvad du ved, men det, du siger, bør være fuldstændigt sandfærdigt.”

”Vi vil altid helst tage den nemme vej og få svaret fortalt af en eller anden autoritet i stedet for selv at skulle reflektere og forsøge at lytte til vores egen sjæl.”

”Ønsket om at kende sandheden skal være det eneste ønske i bevidstheden, når man søger sandheden. Hvis man tror, man kender sandheden på forhånd, så finder man blot det, man tror, man ved.”

”Den hurtigste vej til at opnå sjælskontakt er gennem en ydmyg bøn.”

”Efterhånden som man bevæger sig fremad på udviklingsvejen, vil man slippe sin tro på ydre autoriteter og stole på den indre autoritet.”

”Det eneste, der aldrig vil forandre sig, er princippet om forandring, og den oprindelige lov, der styrer dette princip, er loven om årsag og virkning.”

”Det er let at kontrollere et menneske, som tror på, at Gud taler gennem en autoritet og ikke direkte til ham selv. Autoriteten, som taler for Gud, bliver til en ydre autoritet.”

”Det er godt at gå ind i sjælens verden, vende tilbage og ”være i verden”, men når bevidstheden slår sig ned i denne virkelighed, har vi en tendens til at få åndeligt hukommelsestab og tabe sjælen af syne.”

”Kloge spørgsmål tvinger sind og hjerte til at reflektere og søge bekræftelse gennem sjælen.”

”Når vi fokuserer på negative aspekter, som ikke er en del af sjælens rige, så går sjælen ud af fokus, og de to forbliver to.”

“Alle mennesker begår fejl, men en fejltagelse er ikke det samme som en løgn.”

” En positiv autoritet har gjort sig fortjent til det. En sådan autoritet er klar, villig og i stand til at bevise sin troværdighed når som helst.”

”Illusion er logisk for dem, der er fanget i den, og den eneste måde man kan gennemskue den, er ved at forstå den.”

“Efterhånden som vi bliver sensitive over for åbenbaringer gennem sjælen, vil vi finde sandhed de mærkeligste steder.”

”Problemet for mange, der kalder sig selv åndelige mennesker er, at det højeste, de har følt, er en høj emotionel energi, og de forveksler denne med ånden eller Guds stemme. Dette er ikke sjælskontakt, men en refleksion af sjælen.”

“Kampen mellem lys og mørke står i vore dage mellem filosofierne om maksimal frihed og maksimal kontrol på frihedens bekostning.”

”Illusion er så kraftfuld, at den kan føre selv gode og anstændige mennesker ned ad destruktionens vej.”

”Mænd og kvinder danner menneskelige atomer, ikke molekyler, og dette kræver et en-til-en forhold, ligesom der altid findes en proton for hver elektron i naturen.”

“For at løse dualitetens problem må vi først lære at skelne de to modsatrettede sider i alle ting, uanset om vi kalder dem mandlig/kvindelig, godt/ondt, positivt/negativt, spirituelt/materielt eller konservativ/liberal.”

“Guds stemme, som taler gennem Sjælen, er den højeste autoritet for disciple på Lysets vej.”

“Uanset om det er djævelen, et menneske eller en engel, der taler, så bør vi selv søge be- eller afkræftelse af ordene gennem vores egen sjæl”

”Kun ganske få mennesker er i stand til at se klart på virkeligheden, for deres nuværende illusioner er behagelige, og de ønsker dem ikke ødelagt.”

“Sjælen er tæt forbundet med sandhed og kan genkende alle sande principper; derfor er en søgen efter sandheden også en søgen eller stræben efter sjælskontakt.”

“Lidelse rammer os kun, når vi modsætter os Guds Hensigt.”

“Frygten for forandring er og har været årsag til utallige lidelser.”

“En af hovedårsagerne til depression er, at vi er veget tilbage fra at tage en beslutning på et tidligere tidspunkt.”

“Giv menneskene mest mulig frihed til at vælge selv og hav tillid til det guddommelige, som er i os alle.”

”Skyld er en negative kraft, som fokuserer Opmærksomheden på dine ufuldkommenheder og lammer din beslutningskraft.”

”Hvis du ikke kan få sjælskontakt omkring et emne, så følg det højeste, du kender og vær tro mod det højeste i dig selv.”

“Uden frihed er der intet liv.”

”Vi kommer sandsynligvis aldrig til at diskutere et princip, der er vigtigere end princippet om frihed. Og vi finder nok heller aldrig ét, der kan snyde de søgende lige så meget.”

“Det eneste, der kan være uforanderligt, er intetheden. Men da Gud, du og jeg er noget, så findes der forandring og udvikling.”

“Den, som tror på Princippet om Frihed, men som alligevel er imod abort, må give kvinden frihed til at vælge selv, uanset om valget er rigtigt eller forkert.”

”Mange af grundene til at begrænse friheden lyder gode og kærlige, men resultatet bliver altid, at en god hensigt bliver til et større onde, end hvis menneskene i stedet for var blevet undervist i det gode og selv havde fået lov til at beslutte sig og vælge.”

“I den sidste ende kan man kun miste sin frihed ved – af egen fri vilje – at give den til en anden.”

“Al smerte skyldes modstand af den ene eller anden slags.”

“Du kan skabe eller beslutte alt, hvad du ønsker. Alt skabt er et BESLUTNINGS punkt, og beslutninger i tid og rum kan ændres på et senere tidspunkt, men ikke fjernes fra fortiden.”

“At tro på Lysets Broderskab, men ikke De Mørke Brødre, er det samme som at tro på, at man kan klappe med én hånd.”

”At sige at livet er uretfærdigt, er det samme som at sige, at Gud er uretfærdig. Når alt tages i betragtning i hele sjælens liv, så er alt retfærdigt.”

”Uden frihed findes der ikke lige rettigheder, for så snart man gør indgreb i ét menneskes rettigheder for at forøge en andens, så tilintetgør man de lige rettigheder. Dette gør frihed – og ikke lighed – til det grundlæggende princip.”

“Døren til sjælen kan ikke forblive lukket ret længe for den, som elsker sandhed.”

”Fri vilje er mere end blot at leve i en situation, hvor man ikke begrænses udefra. Det er endnu vigtigere, at den indebærer en beslutning om at beslutte at tage ansvar for sit eget liv.”

“Sand oplysning finder man ikke ved at trække sig ind i selvet, men ved at vælge det højeste, man kender, og lade dét stråle ud i tjeneste for andre.”

“Viljen kan ikke eksistere uden beslutning, for Vilje er den motiverende kraft, som får det besluttede til at eksistens.”

“Her på planeten udspiller krigen mellem lys og mørke sig lige nu i modsætningen mellem maksimal frihed og maksimal kontrol på frihedens bekostning.”

“Alle spørgsmål kan besvares gennem sjælen, men vore Brødre længere oppe ad evolutionens stige vil kun hjælpe os med det, som vi selv er ude af stand til at finde frem til.”

”Uretfærdig autoritet er dyrets mærke, og det forhindrer Guds navn i at manifestere sig i hjerte og sind.”

“Guds stemme, som taler gennem sjælen, er den højeste autoritet for disciplen på vejen.”

”Det er ofte meget vanskeligt at forjage grundlæggende illusioner, fordi de ofte knytter sig til en tankeform, som opretholdes af millioner af mennesker. Det kræver stor åbenhed samt villighed til at følge både fakta og intuition at få øje på sådanne blinde pletter hos sig selv.”

”Når et lys tændes i mørke, er der ikke længere mørkt. Mørke kan ikke udslette lys, men lys kan få mørke til at forsvinde øjeblikkeligt.”

”Ytringsfrihed betyder ikke, at du – mod min vilje – har lov til at komme ind i mit hus og tvinge mig til at høre på, at du læser op af ordbogen.”

“Efterhånden som den søgende går fremad på vejen, vil forståelsen af og kærligheden til frihed altid blive større, aldrig mindre.”

“Sørgeligt nok bliver mange, der betragter sig selv som lysarbejderne, narret til at acceptere og endog støtte, at frihed indskrænkes, og således arbejder de ufrivilligt og uvidende for de Mørke Brødre, indtil sandheden gør dem fri.”

”Hvis frihed får lov til at strømme gennem enkeltpersoner, virksomheder og grupper, vil vandet nå sit eget niveau, og slutningen vil blive god, selv om der vil være problemer midtvejs.”

“Hvor der ikke findes ”beslutning”, findes der heller ikke liv.”

“Der er 3 ting, som får mennesker i mørke til at ødelægge lys: frygt for forandring, udfordring af deres autoritet og tilskyndelser fra De Mørke Brødre.”

”Lad os opmuntre til frihed blandt vore brødre og søstre og have lidt tillid til den grundlæggende godhed i menneskene.”

”Frihed er vigtigere end en perifer risiko for ulykke eller endog for døden på det fysiske plan.”

“Begivenheder er vejskilte, som forsøger at rette din indvendige opmærksomhed mod det gode, det smukke og det sande.”

”Undervisning er altid nødvendig her på det fysiske plan, fordi sjælen ikke underviser, men bekræfter. Hvis der ikke var noget at bekræfte, så ville sjælskontakt på det fysiske plan ikke have noget formål.”

”Hvis fremtiden er forudbestemt, findes der ingen beslutningskraft, for der ville jo ikke være nogle beslutninger at tage. Og hvis der ingen beslutninger findes, ville der heller ikke findes liv, for beslutningskraften er princippet bag liv.”

”Princippet om frihed er altid maksimal frihed for flertallet, ikke frihed for alle til at gøre alt.”

“De forhold, som du i øjeblikket befinder dig i, er meget vigtige – ellers ville din sjæl ikke have sendt dem ind i dit liv.”

“Sjælens magiske kraft manifesteres først, når selvet glemmes, Guds hensigt søges og tjeneste er målet.”

“Det er sandt, at nogle ting er forudbestemte og vil ske, fordi der allerede er taget en beslutning om dem, men der er også mange ting, der ikke er besluttet på forhånd, og som sker, fordi du får dem til at ske.”

”En rimelig og logisk grad af risiko er acceptabelt for disciplen i jagten på mere frihed. For eksempel vil den, som forstår frihedsprincippet, ikke støtte en hastighedsgrænse for at redde én ud af en million. For ham er de 999.999’s frihed mere værd end et enkelt liv eller endog flere.”

“Fjern skyldfølelse. Skyldfølelse skyldes illusion, og hvis den fjernes fuldstændigt, vil mørket have svært ved at åbne døren.”

”Der findes kun én jord og den har kun én overflade, men alligevel findes der milliarder af frø plantet i denne overflade. Hvert frø vokser op og bliver en adskilt planteenhed, og dog er den en del af det Ene Liv, som er Moder Jord. Dette er nøglen til forståelse af den Ene og de Mange.”

”Hvis vi ikke er opmærksomme på sjælen, kan den kun fange vores opmærksomhed gennem smerte. Smerten kan komme på mange måder – gennem sygdom, nogle ulykker, brudte forhold osv.”

“Hvis du kan holde op med at ryge efter at have haft vanen i flere år, så er overvindelsen af materiens træk i dig (Maya) barnemad herefter.”

“Med enhver beslutning, vi tager, forsøger vi at forbedre vores nuværende situation.”

”Der er mange, som påstår, at de er fortalere for frihed, men som narrer sig selv. Hvis deres egne goder forøges på bekostning af de mange, så narrer de sig selv til at tro, at friheden generelt er blevet forøget.”

“Hvis du finder sig i en dårlig situation i tavshed, fordi du har taget en mental beslutning om at acceptere situationen, så har du ikke givet andre magten over dig.”

”Den første sjælskontakt finder sted, længe inden intuitionen udvikles.”

“Som individ kan du – gennem sjælen – kontakte de åndelige verdener og dit eget højere selv, som er en Mester på sit eget niveau.”

”Når vi inkarnerer som mennesker, behøver vi en krop. Denne er sammensat af milliarder af bittesmå liv, som samarbejder efter en molekylær formel, og således kan de mindre liv få større erfaring gennem dig, det større liv.”

“Selv før form og rum eksisterede, fandtes der dualitet – muligheden for ingenting (kvindeligt) og muligheden for noget (mandligt) eller med andre ord: beslutningen om at være eller ikke at være.”

“Lyset er her altid, men det må åbenbares for os mennesker, som identificerer os med mørket.”

“Sjælen er samspillet mellem ånd og materie, og når man betragter universet som helhed, er menneskeheden det sted, hvor samspillet sker, altså universets sjæl.”

“Livet er altid mindre smertefuldt for den, som kommunikerer, end for den som ikke gør det.”

“I ethvert forhold arbejder man sig hen imod en afbalancering af energierne.”

“I min verden er det meget bedre at koncentrere sig om at gå frem imod noget (syntese – et halvt fyldt glas) end væk fra noget (dualitet, frygt, et halvt tomt glas).”

”Du kan tage din autoritet tilbage ved at vende dig indad mod Helligånden og lade den være din endelige autoritet.”

“Mørke har ikke magt til at fortrænge lys, men lyset kan gennemtrænge og fordrive mørket.”

“Hvis et menneske ønsker at udføre noget, der ligger ud over det almindelige, så må han ikke blot tro på det, men også tage en beslutning som ligger inden for hans bevidsthedscirkel.”

”Man bør aldrig bruge et løfte, som er skrevet af en ydre autoritet, medmindre man forstår og accepterer indholdet fuldt ud efter grundig overvejelse.”

”Den eneste måde to (eller flere) mennesker kan opnå enhed på er, hvis de to følger den Indre Gud eller Sjælen, som aldrig er uenig med en anden Sjæl. På Sjælens plan er alle sjæle i harmoni og overensstemmelse.”

“Da vi er Beslutning, er der mange ting i fremtiden, som hele tiden forandres. Det eneste, som ikke forandres, er det, som allerede er blevet besluttet.”

”Lysets fotoner er ikke uendelige, men vil til slut lande et eller andet sted og ændre form. Når universet til sidst dør, vil alt lys blive forvandlet til et stort sort hul og vil bane vejen for skabelsen af det næste univers.”

“Et menneske bruger måske sund fornuft når det gælder hans forretning og er måske meget succesfuld, mens al fornuft flyver ud af vinduet, når det gælder religion eller valg af partner.”

”Kun ved at skabe forståelse for personligt ansvar og bevidsthed om frihed kan vi sikre os, at verden ikke falder tilbage i slaveriets vold.”

“Hvis vi er tro mod det højeste i os selv, vil sjælen til slut manifestere sig.”

“De gode ting, som udspringer fra frihed, mere end opvejer de dårlige.”

“Et lysarbejde ødelægges aldrig af dets fjender, men af dets venner.”

”At et menneske overvinder maya, betyder ikke, at han holder op med at nyde god mad, sex og rock and roll. Men det betyder, at han kan styre energien, og at det ikke er energien, der styrer ham.”

“Det sande helvede er at stå ved en korsvej og ikke være i stand til at beslutte sig for en af vejene og at blive stående af frygt for at fejle.”

“Kun gennem intuition og oprigtige spørgsmål kan man forjage illusioner.”

“Den eneste fremtid, som er sikker, er den, som er et resultat af en beslutning taget af et væsen med magt til at sørge for, at beslutningen bliver fuldført.”

”At tjene Selvet for sin egen skyld er den mørke sti. Men at tjene Selvet, når det er nødvendigt for at sikre det bedste for gruppen, er Lysets sti.”

“De medmenneskelige forhold, som du har i øjeblikket, er meget vigtige, ellers ville din sjæl ikke have bragt dem i stand.”

“Vi skal åbne øjnene og se den eneste autoritet, der er – Guds Ånd inden i os selv.”

”Dyret (The Beast) er en tankeform, som kontrolleres af “Dragen” (De Mørke Brødre). Tankeformen dækker hele planeten. Det er derfor Satan kaldes ”Denne verdens gud” i skrifterne.”

“Det er nemt at fremskaffe data, men det kræver sjælens lys at åbenbare et princip.”

”Vi løber altid en risiko, når vi vælger friheden. Til gengæld er vi sikre på en dårlig slutning, hvis vi ikke vælger friheden – selv om nogle få kan få fordele ud af det i kort tid.”

“Man kan ikke sige, at den, som elsker frihed, aldrig vil bruge magt, for magt er nogle gange nødvendig for at sikre frihed for alle.”

”Der findes illusion bag de fleste former for frygt, men der findes også megen illusion bag de fleste kærlighedserklæringer.”

”Hvis blot ét eneste menneske rejser sig og siger: ”Og hvad i alverden skal det så betyde?” kan det forårsage, at en stor mængde mennesker sætter spørgsmålstegn ved en autoritet.”

“Nogle søgende påstår, at de er så udviklede, at de ikke har brug at indgå i forhold til andre mennesker, men noget sådant er en illusion.”

”Hvis lyset langsomt gøres svagere fx til halv styrke og derefter skrues helt op igen, bliver man forbløffet over intensiteten, for man var ikke klar over, at lyset var blevet så svagt. Sådan er det også med det åndelige lys. Vi er ikke altid bevidste om det, når vi mister det.”

“Det er op til os selv at betræde kærlighedens vej, men når det gælder om at vokse i både kærlighed og lys, så er vi i høj grad afhængige af andre mennesker.”

”Så snart vi accepterer en mindre kærlighed til frihed, betyder det en udviklingsmæssig tilbagegang for alle.”

“Alt er skabt gennem BESLUTNING, og alle BESLUTNINGER stammer fra en form for Liv.”

”Det vigtigste er at tage en beslutning og gå fremad. Når man bevæger sig fremad, vil der komme mere lys.”

“En givende og kompromisvillig natur er vigtig, når det gælder om at skabe enhed i alle former for forhold, og den må være til stede i begge parter.”

”Smerte, som stammer fra oplevelser i barndommen, har især stor indflydelse på følelsesmæssigt polariserede mennesker, og der findes nogle brugbare former for terapi for at afhjælpe disse problemer.”

“Vi har vores frie vilje til at tage skødesløse og ikke gennemtænkte beslutninger, men det betyder ikke, at alle beslutninger er en del af Planen.”

”Vi er refleksioner af Gud, og som sådanne tager vi selv vores beslutninger. Det er den kraft, som findes i os.”

“For at opnå sjælskontakt må man søge sandheden og værdsætte den, når man finder den – også når man opdager, at man helst havde undværet sandheden.”

“I må efterprøve og søge bekræftelse gennem jeres egne sjæle for hvert eneste svar, som både jeg og enhver anden lærer giver.”

“Èn der arbejder for Mørket, vil altid forsøge at virke retskaffen og ren udadtil. En lysarbejder bruger ikke kræfter på sådan noget. Han er mere optaget af at hjælpe sin broder med at gøre fremskridt.”

“Du kan ikke gøre alle tilfredse, så vær blot dig selv, gør dit bedste og gå fremad i harmløshed.”

“Så længe vi lever i formens verden, har vi brug for dualitet som hjælp til at Blive.”

“At sige at livet er uretfærdigt, er det samme som at sige, at Gud er uretfærdig. Når alt betragtes gennem sjælens liv, er alt retfærdigt.”

“Glæden efter en periode med mørke og kamp er større end glæden hos den, der befinder sig i lyset.”

”Det er kun gennem dualiteten mellem det virkelige og det uvirkelige, at vi kan lære at påskønne og bruge det virkelige med visdom.”

“Husk på, at ægteskabet er et forhold, men blot et af de mange forhold, vi kan lære fra.”

“Langt de fleste unaturlige former for smerte stammer fra modstand mod den højere vilje, som den viser sig gennem sjælen.”

“Modstå fristelsen til at nære ego’et og indse, at uden sjælens stemme har du ingen virkelig viden.”

“Alle Mestrene – inklusiv Kristus – er en del af et Molekylært Forhold, og deres molekyler danner legemet for et større liv.”

“Det, der skaber en terrorist eller en farlig fjende, er ikke hans vrede, men den illusion, han er underlagt.”

“Jeg bryder mig ikke om offerrollen, fordi den er en illusion og eskapisme.”

“Når disciplen forsøger at indarbejde en ny positive ændring, må hun fokusere på det gavnlige i den og ikke på fødselssmerten.”

“Al skabelse er sammensat af forhold – på den ene eller anden måde.”

“Lys er det, som åbenbarer (eller det, som er synligt), og mørke er det, som skjuler.”

“Den, som finder døren til sjælen, finder vejen til at genkende sandhed, kan ikke længere snydes og bliver derfor fri.”

”Et lysarbejde ødelægges aldrig af dets fjender, men af dets venner.”

“En dårlig beslutning er bedre end ingen beslutning. En dårlig oplevelse er bedre end ingen oplevelse. Så ved du nemlig, hvad du skal undgå, så du får en god oplevelse næste gang.”

“Venlighed og betænksomhed har meget lidt at gøre med hjernekapacitet, men skyldes bevidste beslutninger man tager.”

“Dyret er det statiske ‘Jeg er’.”

“Jo større lyset er, jo større vil de mørke kræfters angreb mod lyset være.”

“En sand søgende vil aldrig lade illusion stå i vejen for sandhed – uanset hvor forstyrrende sandheden end virker på hans tidligere trossystem.”

“Den Store Invokation og De 144.000’s Sang er kraftfulde ord, som indeholder principper.”

“I omgivelser med frihed vil det, som er godt og brugbart manifestere sig som en plante, der vokser op af et frø; men i omgivelser med restriktioner kan selv de mest vidunderlige frø ikke spire og gro, men vil kvæles og dø.”

“Frygt for forandring er tæt forbundet med frygt for at udfordre autoriteterne.”

”Det er først, når en discipel har overvundet illusionerne, at Lysets Broderskab har tillid til ham, for de ved, at illusion indtil da kan spænde ben for ham.”

“Navnet Lucifer er nu så tæt forbundet med det onde, at de fleste ikke tør bruge det åbent, men oprindeligt var Lucifer en ærefuld titel.”

“Når vi føler os som ofre, må vi gå tilbage og lære at klare den pågældende situation, så vi ikke længere er ofre, men villige tjenere.”

“Sjælen forsyner alt levende med sammenhængskraft og form og holder disse former sammen.”

“Selv de højeste Mestre har brug for forhold til andre for at vokse og lære mere.”

“Der findes ingen relativ sandhed – kun relative opfattelser af sandhed. Al sandhed er absolut.”

“Lys er det, som åbenbarer eller synliggør, og mørke er det, som skjuler.”

“Det er en del af den store plan. Giv os al den illusion, vi kan klare, indtil vi er klar til at komme ud af den.”

“Den eneste godgørende regel er den, som tillader maksimal frihed for individet og de forskellige grupper, som han er medlem af.”

“Den, som benægter, at en sandhed eksisterer, blot fordi den lyder negativ for ham selv, skaber et vakuum, som trækker mørket ind i ham. I stedet bør han se objektivt på den og mærke, om den er i harmoni med sjælen eller ej.”

“I det øjeblik vi beslutter os for at blive ét med Gud, så er Gud ét med os og ’alt hvad han har er vores’.”

“Jeg er tilbøjelig til at tro, at der ligger en store illusion gemt, hvis et menneske ikke tror, at han vil reagere på det fysiske plan i en krisesituation.”

”Det er sandt, at megen ubeslutsomhed skyldes frygt, men der er mange, der er ubeslutsomme af andre grunde. Et menneske kan være ubeslutsomt, uden at frygt er årsagen, men ingen frygt kan nogensinde stå i vejen for en kraftfuld beslutning.”

“Der er noget fantastisk i at bringe lys til andre, Dette princip ligger bag hele begrebet ’frelse’.”

“Sjælskontakt og fokus på dit spirituelle centrum kan med øjeblikkelig virkning udviske barndommens smerte og negative eftervirkninger.”

“I bør altid tjekke de svar, som både jeg og andre lærere giver jer, med jeres egen sjæl (den højeste autoritet i jeres liv).”

“Hvis vi ikke tror på, at vi har kontrol, frasiger vi os vores sande magt, bliver offer for andres beslutninger og bliver som et blad, der flyver hjælpeløst af sted, ført frem af andres beslutninger.”

“Hvis du følger det højeste, du kender, vil du på et tidspunkt få besøg af en Tilstedeværelse, synlig eller usynlig. Den vil komme, måske når du mindst venter det og føler dig mindst forberedt, åndeligt set. Men den vil komme.”

”Et menneske kan opleve flere åndelige kontakter med sin sjæl, allerede inden han har overvundet illusion, men døren til det åndelige er endnu ikke åbnet på vid gab. Først når illusion overvundet, svinger døren helt op til en verden fyldt med visioner og nye muligheder.”

“De onde kræfter vil altid forsøge at udfylde et tomrum, så når vi mærker, at der opstår et tomrum i os, er det vigtigt, at vi fylder det med lys og ikke mørke. Tomrum skabes af uretfærdigheder, økonomisk ustabilitet, truslen om krig, arbejdsløshed osv.”

“Hvis et menneske identificerer sig så meget med det fysiske, at han bliver modstander af det åndelige, resulterer det i smerte.”

“Illusioner skyldes grundlæggende og forkerte trossystemer i et menneskes tankegang.”

“Når flere mennesker er samlet, vil de ofte ligge under for den samme illusion, fordi de ligner hinanden i vibration og forventer samme resultat.”

“Det står skrevet, at “I er guder”, og at vi blev skabt “i Guds billede”. Hvis det er sandt, og vi er tro mod vores skæbne, så bør vi tage beslutninger med klogskab og bringe dem til live.”

“Sjælskontakt og fokus på dit spirituelle centrum kan på et øjeblik udviske de negative virkninger af al smerte fra barndommen.”

“Med korrekt opmærksomhed på tanke og energi kan man leve i dualitetens verden – og mestre dualiteten!”

“Al skabelse venter på din beslutning, og din beslutning træder først i funktion, når du tager den. Du tager den, når du indser, at der ikke er noget uden for dig selv at vente på. Så snart du har taget beslutningen, bevæger du dig fremad.”

”Muligheden for at vælge (at beslutte) er blevet givet os mennesker, så vi kan finde de sande autoriteter og placere dem der, hvor de vil være nyttige og øse af deres visdom og talenter til fælles gavn.”

“Hengivenhed og ømhed er yderst vigtige i et forhold mellem mand og kvinde. Det er limen, som giver styrke til det bånd, der fører til enhed.”

“Som det er, kan ingen af os have et perfekt forhold, og vi skal heller ikke forvente et sådant, for vi er alle individualister. Men vi kan dog forsøge at have et tilfredsstillende forhold, især når vi forstår det ønskede energi flow.”

“….intet hul er så dybt, at man ikke kan klatre op af det og ud i den friske luft, solskinnet og et bedre liv.”

“Lysarbejderne må ikke opgive deres beslutningskraft nu, hvor vi bevæger os ind i den nye verdensorden. Hvis de gør det, vil vi ende med at blive kontrolleret af andre.”

“I et sandt lærer-elev forhold anerkendes autoritet udelukkende, når den er fortjent.”

“Her på jorden har vi individuel bevidsthed, og vi ser ud til at være adskilte sjæle. Men i sjælens verden findes der kun én oversjæl for hele menneskeheden; og du og jeg er dele af den helhed.”

“Illusion i et menneskes trossystem kan få ham til at dræbe dem, han elsker, hans venner, hans landsmænd og hans egen Mester, sådan som det var tilfældet med Judas.”

“Lyset kan kun åbenbare, når der kastes skygger. Hvis du er i rummet og ser millioner af kilometer fremad, hvor solens stråler skinner gennem intetheden, men uden dualiteten, skygge, så ser du kun mørke.”

“Ordet ‘synd’ kommer fra det græske ord HAMARTANO, som betyder ‘at skyde forbi målet’. Man kunne også sige ’ikke i harmoni med’ eller ’at fejle’.”

“At forstå ‘synd’ er simpelthen at indse sin fejltagelse og forsøge at korrigere den, ikke ved hjælp af skyld men ved hjælp af øvelse og sund fornuft.”

“En falsk autoritet er den, som ikke kan påvise sandheden i de ting, han påstår at undervise i eller praktisere.”

“Et jordskælv er et symbol på et menneskes forkerte trossystem eller overbevisning, der brydes op, så vejen er banet til et nyt og bedre.”

“At tvivle på Guds ord er ikke en synd. Hvordan kan man nogensinde finde ud af, om en erklæring kommer fra Gud, medmindre vi først tvivler på den og undersøger den logisk og ved hjælp af vores indre Ånd?”

“Ingen af os ønsker os sygdom og smerte, men sygdom og smerte forårsages ofte af det, vi ønsker os.”

“Hvis jeg får et fysisk problem, er det første, jeg gør, at starte en faste.”

“Hvert liv, du gennemlever, er som en forskellig sammensætning af den sang, som er dig; men selv om sammensætningen er anderledes, er den grundlæggende melodi, som gennemstrømmer alle sammensætningerne, den samme.”

“Når skabelse stiger ned i formen, sker det gennem kraften i et ord.”

“Personligheden gør modstand mod sjælen, indtil den lider nederlag efter nederlag og endelig giver efter og samtykker med sjælen.”

“Så snart der er to af en slags, er der én, der svarer til det mandlige aspekt og en anden, der svarer til det kvindelige.”

“Husk at alle inspirerede ord har mere end én korrekt fortolkning.”

“Mange mennesker har ingen fortjent autoritet, for de har ikke taget sig tid til at teste data. Hvis andre autoriteter har erklæret autoriteten for gyldig, så stiller de normalt ingen spørgsmål – det burde de gøre.”

“Vi er alle ansvarlige for vores egne handlinger, og hver og en af os kan påvirkes positivt eller negativt af både helgener og syndere.”

“Der er tidspunkter, hvor et menneske ikke er klar til en åndelig healing, men der findes altid en vej. Den må man finde og følge.”

“Den, som har sin bevidsthed fokuseret på lyset fra viden og sandhed, bærer lyset med sig som en kappe.”

“Sjælskontakt er vigtigt, for sjælen vil aldrig give os større forandringer, end vi kan håndtere, mens personligheden tror, den kan nå de største og sidste mål lige nu.”

“Al sygdom opstår gennem årsag og virkning, og karma er et aspekt heraf, men ikke al sygdom og alle ulykker skyldes karma og fejltagelser fra tidligere liv.”

“Jeg betragter fremtiden som formbar, men slutresultatet for vores evolution ligger ret fast – ligesom slutresultatet for et blueprint er et hus. Men i løbet af byggeprocessen kan der sagtens opstå mange uforventede begivenheder.”

“Et af formålene med den universelle religion bliver at undervise menneskene i at genkende og bruge kraftord.”

“Det menneskelige atom (Adam) svarer på mange måder til det fysiske atom.”

“Præster, lærere og guruer kræver konstant penge, tid og energi fra deres tilhængere, men giver ofte blot illusion tilbage.”

“Det er sandt, at vi behøver forhold til andre mennesker for at gå vejen hjem, og hvis vi ikke er gift eller i et romantisk forhold, bør vi undersøge de forhold, vi har til andre, og lære mest muligt derigennem.”

“Når du har lært det, som det er meningen, du skal lære, så vil de højere liv måske hjælpe dig og lindre din smerte, men ikke før.”

“Det første, en åndelig healer bør gøre, er at spørge ind til, om helbredelse er tilladt eller ej.”

“Vi bør aldrig give et menneske, en kropløs ånd eller endog en Mester samme autoritet som vores egen Sjæl, og vi bør altid gøre vores bedste for at tjekke sandheden i al undervisning og lære med Guds Ånd, som bor i os – vores Sjæl.”

“Hvis noget er forudbestemt, betyder det, at der ingen fri vilje er – det er ikke et virkeligt valg.”

“Sygdom blandt mennesker er en forvrænget afspejling af guddommelige muligheder. Mennesker får en ide, som de betragter som god og forsøger at gennemføre denne ide om noget godt ved at begrænse andres frihed.”

“Når de negative følelser tyndes ud, vil vores fysiske krop vibrere i langt større harmoni med naturen, og megen sygdom vil forsvinde fra mennesket.”

“Hver gang tavshed tillader undertrykkelsens frø at vokse, bliver der skabt gunstige forhold for, at Dyrets kraft kan vokse.”

“Der er tidspunkter, hvor du står over for et valg mellem det virkelige og det uvirkelige – mellem det sande og det falske. Når det sker, så søg sandheden i dit hjerte, og du vil mærke en følelse af fred omkring det sande og frygt omkring det falske.”

“Frygten for at være værdig er en stor forhindring for mange.”

“Ingen har nogensinde været I stand til at give mig en relativ sandhed. Relative opfattelser – ja – men ingen relativ sandhed. Det findes ikke.”

“Det er godt, at vi hjælper de fattige, men hvis vi underkaster os en autoritet, som tager alle vores penge og giver dem til de fattige, så bliver vi også fattige.”

“Vi tænker ofte på sygdom som noget fysisk, men der finds også social og åndelig sygdom.”

“Hvis folk anerkender dig som en autoritet, vil de straks give dig magt, men hvis de ser, at du blot har magt, vil de ofte løbe væk for at undgå den forkerte brug af magt.”

“Hvis vi forventer, at sandheden altid følger vores egne ønsker, udvikler vi en tankegang, som bliver en fjende af sandheden.”

“Fisken er et vandtegn, som er et symbol på følelser, og vandbæreren er et lufttegn, som symboliserer sindet og det mentale.”

“Når vi betragter de negative aspekter, som ikke er en del af sjælens rige, så kommer sjælen ud af fokus, og de to forbliver to og ikke én.”

“Når et menneske i en gruppe opdager en ny sandhed, som ikke accepteres af de andre, vil det menneske opleve et tab, og hvis han ikke accepterer muligheden for dette tab, vil der opstå frygt.”

“På samme måde som de små liv, som kaldes celler, samarbejder i enhed for at frembringe det større liv, mennesket, samarbejder Mestrene med Det Ene Store Livs vilje.”

“Når vores venner er i problemer, ønsker vi selvfølgelig at give dem gode råd, men vi skal undgå at blive fornærmede, hvis de ikke følger vores råd. Det er det enkelte menneske, som har ansvaret for den endelige beslutning, og denne beslutning må vi acceptere – uanset om den er rigtig eller forkert.”

“Der kommer tidspunkter I ethvert menneskes liv, hvor man star over for et valg mellem det virkelige og det uvirkelige, det sande og det falske. Når det sker, skal man søge sandheden i sit hjerte. Der vil være en følelse af fred omkring det sande og af frygt omkring det falske.”

“Når fuglen flyver, benytter den sig af sande principper. Den forstår ikke flyvningens principper og ved ikke engang, at de eksisterer. Sådan er det også med os mennesker.”

“En person kan overvinde maya (illusion) i ét liv, men gå i fælden igen i det næste.”

“Alt, hvad du tror på, er muligt, hvis du er villig til at finde de skridt, der kan manifesterer dette. Når de er fundet, må du være villig til at tage skridtene, eller vil din tro forblive en drøm.”

“Tilgivelse er at slippe håbet om, at fortiden kan ændres.”

“Ord, som ikke forsvinder, er ord, som udtrykker principper – principper som har eksisteret i evighed på de højere planer.”

“Når en spiritual healing ikke tillades, er det i orden at bruge medicin, urter og andre metoder.”

“Hvis vi frigør os selv fra at rette opmærksomheden mod frygtens årsag, vil frygten udsultes og dø.”

“Når du har en eller anden grad af sjælskontakt, og du modtager vejledning fra sjælen, så følg den vejledning, indtil du får mere. Hvis du ikke gør det, kan du blive afskåret i en lang periode og ende på illusionens sti. Følg altid det højeste, du kan opfatte.”

“Alle forhold, der er harmløse og indgås frivilligt, er helt ok.”

 Copyright J.J. Dewey