Invokationer

J J Dewey har i tidens løb modtaget flere invokationer gennem sin sjælsforbindelse.