Enhed

J. J. skriver og taler meget om enhed: om Enhedsprincippet og om at have gruppebevidsthed, hvilket også er en form for enhed. Her er en invokation, som han har modtaget gennem sin sjælskontakt:

Enhed

Jeg er ét med mine medrejsende.

Alt hvad jeg har er deres.

Jeg er ét med Kristus og en gruppe af utallige, Guddommelige Væsner.

Alt hvad de har er mit.

Jeg er ét med Skaberen af alt hvad der findes

Og fra dette øjeblik bryder jeg igennem som en Sol

For at give lys, kærlighed og kraft til at tjene til dem

Som har glemt deres Kilde.

 

Oneness 

I am one with my fellow travelers.

All that I have is theirs.

I am one with Christ and an innumerable company of Divine Beings.

All that they have is mine.

I am one with the Creator of all there is

And from this point burst forth as a Sun

To give light, love and power to serve to those

Who have forgotten their Source.

Copyright J. J. Dewey