Det Evige Livs Sang

Denne bøn bruges til healing og øget fysisk vitalitet, som mange af os har brug for.
Det er bedst at sige den højt, men hvis det ikke kan lade sig gøre, virker den alligevel, hvis du tænker ordene og forestiller dig de ting, der omtales i bønnen.

Følelse er en vigtig del af denne bøn eller sang. Når du fremsiger bønnen, så forsøg først at føle forbindelsen til vores Kilde, som er Gud. Vi lever på grund af denne kilde, så føl livet, der kommer fra Ånden, og som flyder gennem os, når vi siger disse ord. Føl, hvordan livet retter op på alle ubalancer i din krop og bringer alting i orden.

Føl dernæst taknemmelighed og påskønnelse. Lad være med at forestille dig, at du kæmper med et eller andet problem, som du måske har – men tak kroppen, sindet og sjælen for alle deres forsøg på at hjælpe dig og se, hvordan de får ekstra hjælp gennem den livskraft, som du påkalder.

Når du er færdig, så føl kærligheden til alle de liv, der prøver på at hjælpe dig, såvel som til dem, som forsøger at finde vejen hjem.

 

Det Evige Livs Sang

OM – OM – OM

Jeg takker dig Fader-Moder-Ånd
For livets energi som strømmer
Fra den Universelle Kilde til mig
For livet som flyder gennem hvert atom og hver celle
Og som gennemtrænger hele min krop og mit sind
Og fylder alle mine legemer med sundhed og vital energi.

Jeg bader i dette liv
Jeg føler livet
Jeg er livet
Det liv som aldrig fordærves
Det liv som gør alting nyt
Det liv som altid ER.

Jeg mærker det liv fra tæerne til toppen af hovedet
Og jeg takker for dets rigelighed.
Jeg priser og elsker min krop og alle dens dele
For at modtage Livet og Ånden og Kilden.
Jeg priser krop, sind, sjæl og ånd
For at modtage uden ende.

A-U-M (AHHHHH – UUUUUHHH – MMMMMM)

The Song of Eternal Life

OM – OM – OM

I thank you Father-Mother-Spirit
For the energy of life which streams
From Universal Source to me
For the life that circulates through each atom and cell
Permeating my entire body and mind
Bringing health and vitality to all my living parts.

I bask in this life
I feel the life
I am the life
The life which knows not corruption
The life which makes all things new
The life which always IS.

I feel the life from my toes to the top of my head
And give thanks for its abundance.
I praise, and love my body and all of its parts
For receiving this Life and Spirit and Source.
I praise body, mind, soul and spirit
For receiving without ceasing.

A-U-M (AHHHHH – UUUUUHHH [as in you] – MMMMMM)

Copyright J. J. Dewey