Slået op d.

Nyhedsbrev 15. december 2017 – om at mestre de 3 plan på jorden

 

Nyhedsbrev: Nyt emne om at mestre de 3 jordiske plan

 

Som det kan læses under “Nyhedsbreve”, oversætter og udgiver jeg et nyhedsbrev med artikler af J. J. Dewey på dansk 8 gange om året.

Læs dem her.

Så er endnu et nyhedsbrev fra Synteseforlaget på banen   😊

3 plan, der skal mestres 1/3

De Tre Plan

Engang imellem bør vi vende os mod vores religiøse rødder, række ud mod vores venner der og give dem en livreddende gren for at give dem chancen for at bevæge sig fremad mod højere viden.

Et af de største problemer, der holder dem tilbage, er ideen om frelse, for når de søger den, tager denne søgen dem et skridt fremad, men så efterlades de der, mens de i virkeligheden har mange flere skridt at gå.

De evangeliske kristne har især en nem frelse. Det eneste, de behøver at gøre, er at acceptere den rigtige version af Jesus og at tro. Så føler de, at deres frelse er sikker.

Mormonerne, De Syvende Dags Hellige, Jehovas Vidner og andre tror på, at tro uden gode gerninger er død, og at man er nødt til at vise både tro og gerninger for at opnå frelse.

Men selv de religiøse, som kræver gerninger, ser ikke det store billede og hvor meget, vi virkelig må opnå for at sikre befrielsen fra denne materialistiske verden, som holder os bundet.

Blandt standard kristne religioner er det måske mormonerne, der har flest krav, som de må opfylde for at opnå deres endelige mål om ikke blot frelse, men også ophøjelse og mere på vejen frem mod at blive guder.

Men også her er påbuddet det samme som i mange andre religioner, og det kan koges ned til: ”at adlyde alle Guds bud.”

For en mormon betyder det, at et medlem skal adlyde De Ti Bud, elske sine medmennesker, adlyde alle påbuddene i skrifterne, betale tiende, sikre en tempelanbefaling og endelig gøre alt, hvad profeten eller de Almindelige Autoriteter siger, at han skal gøre.

De går nogle få skridt videre end ”tro og bliv frelst” folkene, men slutresultatet er det samme.

 

Læs mere her

Slået op d.

Ny video på YouTube med tekst og musik af J. J. Dewey

“Peace on Earth Goodwill to Men” med tekst og musik af J. J. Dewey

Drømmer vi ikke alle om fred på jorden? Her finder I en smuk sang med dejlige billeder om netop dette emne.

 

Videoen ligger også på YouTube.

Den kan også ses under menupunktet Gratis – “Videoer fra YouTube”

God fornøjelse!

Slået op d.

Nyhedsbrev 1. november

Nyhedsbrev: Denne gang tredje og sidste del om avatarer.

 

Som det kan læses under “Nyhedsbreve”, oversætter og udgiver jeg et nyhedsbrev med artikler af J. J. Dewey på dansk 8 gange om året.

Læs dem her.

Så er endnu et nyhedsbrev fra Synteseforlaget på banen   😊

Avatarer 3/3

Avatarerne og Internettet

Det er interessant, at Mesteren DK forudså, at efter 1975 ville radioen være et effektivt middel til at fremme et synspunkt (hvilket den stadig er), mens det ikke virker, som om han havde fået øje på Internettet – i hvert fald nævnte han ikke noget om det.

På den anden side så Jesus vores Internet baserede tidsalder, da han sagde:

”Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Derfor: Hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra tagene.” (Lukas Evangeliet 12:2-3)

Og sådan er det virkeligt i dag – i vores teknologiske tidsalder bliver det, som tidligere blev holdt hemmeligt, udsendt til alle tage, og hele verden har adgang til det.

Derudover sagde han, at

”Himmeriget ligner et vod (net = Internet), der blev kastet i søen (til alle mennesker på jorden – se Johannes’ Åbenbaring 17:15) og samlede fisk af enhver art.” (Matthæus Evangeliet 13:47)

Esajas fortæller os:

”Der bliver en banet vej (Internettet) for den rest af hans folk, der er tilbage i Assyrien, ligesom der var for Israel, den dag de drog op fra Egypten.” (Esajas’ Bog 11:16)

Her hører vi, at der vil være en vej, som vil være et middel til at samle lysene i Assyrien (de rige dele af verden), og at det vil være en højere overensstemmelse med den samling af israelitter, der fandt sted, da de blev ført ud af Egypten.

Mesteren DK fortalte os, at de former for kommunikation, som udvikles gennem videnskaben, er en overensstemmelse med de åndelige evner, som vi allerede har i os, men endnu ikke har udviklet som mennesker. For eksempel var telefonen en forløber for udviklingen af mental telepati, hvor vi vil blive i stand til at kommunikere over store afstande ved hjælp af tankens kraft

Internettet er en af de allerstørste forløbere for menneskehedens fremtidige udvikling, hvor vi vil blive i stand til at tune ind på ”alt hvad der er at vide” og få adgang til viden fra alle samarbejdende sind. Jeg er sikker på, at Mesteren Dk og andre, som var intuitive, fornemmede denne udvikling, som ville gøre en større vidensdeling mulig mellem os.

I min tidligere artikel nævnte jeg, at på grund af vores frie vilje er Hierarkiet ikke i stand til at forudsige, hvad der vil ske på denne planet, og deres planer er heller ikke på nogen måde ufejlbarlige. Visse slutresultater er ganske sikre, men vejen dertil bliver ofte ændret utallige gange.

 

Læs mere her

 

Slået op d.

Nyhedsbrev 15. september

Nyhedsbrev: Denne gang anden del om avatarer.

 

Som det kan læses under “Nyhedsbreve”, oversætter og udgiver jeg et nyhedsbrev med artikler af J. J. Dewey på dansk 8 gange om året.

Læs dem her.

Så er det næste nyhedsbrev fra Synteseforlaget på banen

  😊

Avatarer er noget, der tales en del om i esoteriske kredse, og det er altid nemmere at se dem i bakspejlet – efter mange år, når man kan se, hvilken betydning de har haft. I Alice A. Baileys bøger omtales flere avatarer, som vi skulle have set ellert hørt om på nuværende tidspunkt – JJ kommer her med et bud på, hvor de er blevet af.

 

Avatarer 2/3

Avatarerne manifesteres

I sine skrifter, som han afsluttede i 1949, udtrykte Djwhal Khul høje håb for menneskehedens åndelige udvikling efter krigen. Samtidig med at han udtrykte sin vision for vores fremtid, huskede han os dog hele tiden på menneskenes ustabilitet, og hvor uforudsigeligt fremskridtet kan være på grund af vores frie vilje.

Selv når han tog vores fejl og skavanker med i overvejelserne, forventede han store resultater omkring 1975. Han forventede en frigivelse af Shamballa kraften på det tidspunkt, som ville føre til, at undervisningen kom helt ud til masserne ”via radioen på verdensplan.” (Fra: Rays and Initiation side 255)

Lucis Trust gjorde deres bedste for at få nogle ting ud gennem medierne, men de havde kun råd til nogle få, lokale tiltag – ikke noget på verdensplan. Det er ikke lykkedes for den Ældgamle Visdom at fremskaffe en national personlighed i radioen – ikke nogen der brænder så stærkt igennem som fx en Rush Limbaugh (red: amerikansk kontroversiel radiovært, som vurderes til at være en af de mest indflydelsesrige mediepersonligheder i USA) eller en Larry King (red: amerikansk journalist og TV vært, som i mange år været vært for et usædvanligt velkendt talkshow i USA). Vi har ingen, som er kendt hverken nationalt eller internationalt gennem medierne.

Læs mere her.

Slået op d.

Avatarer – nyt emne starter i nyhedbrevet d. 1. august:

Nyhedsbrev: Denne gang om avatarer.

 

Som det kan læses under “Nyhedsbreve”, oversætter og udgiver jeg et nyhedsbrev med artikler af J. J. Dewey på dansk 8 gange om året.

Læs dem her.

Så er det næste nyhedsbrev fra Synteseforlaget på banen  😊

Med dette nyhedsbrev tager vi fat på et nyt emne, nemlig om avatarer. I får den første af tre dele denne gang. De, som har fulgt J. J. Deweys undervisning gennem nogen tid, ved hvor stor vægt, han lægger på vores indre forbindelse/sjælskontakt/indre Gud, eller hvad man nu kalder det, og at han skelner skarpt mellem den indre og ydre autoritet.  Betyder det så, at vi som mennesker ikke behøver ydre, åndelige lærere og vejledere? Avatarer og højere indviede der kommer til jorden? Nej, selvfølgelig ikke. Det er fint at lytte til folk med et budskab og at lade sig inspirere – det vigtige er at lytte indad for bekræftelse på det, vi hører – og at lægge andet ”på en hylde”, hvis det ikke giver mening lige nu.

Avatarer 1/3

Hvor er avatarerne?

Gennem alle tidsaldre har de troende ledt efter en Avatar, en Moses eller Messias, som kunne befri dem for deres problemer og konflikter. Store væsner har vist sig fra tid til anden, men ofte er de nærmest blevet afvist af deres samtidige.

I dag venter den kristne verden på Kristi Genkomst, buddhisterne søger efter Maitreya, og muslimerne venter på Imam Mahdi. Derudover er der mange mormoner, der forventer, at Den Store og Stærke skal komme, inden Kristus viser sig.

De, som studerer Alice A. Baileys bøger holder øje med et antal avatarer. Udover at vente på Kristi Genkomst forventer de, at adskillige mestre og avatarer vil vise sig på jorden. Avatarer vil enten være store væsner, der inkarnerer, eller også vil de overskygge et engageret og hengivent menneske.

Læs mere her.

 

 

 

Slået op d.

Så er “Disciplens Vej” udkommet og kan købes her på siden

“Disciplens Vej” – det skjulte budskab i Johanns’ Åbenbaring

 

 

 

Så er den fjerde bog af J. J. Dewey udkommet på dansk: “Disciplens Vej.”

Den er anderledes end de første bøger, fordi den ikke er skrevet i romanform. Det er en fortolkning af Johannes’ Åbenbaring, og lad mig bare være ærlig: Da jeg hørte om den første gang, tænkte jeg, at den lød kedelig. Som så mange andre (tror jeg) tænkte jeg, at alt, hvad der har med Biblen at gøre, er out of date/forældet/ude af trit med vores tid. MEN jeg blev klogere! Da jeg først begyndte at læse og oversætte bogen, greb den mig fuldstændigt, og mange steder var det, som om den talte direkte til mig.

Da jeg fandt den første af J. J.’s bøger tilbage i 1999, ændrede den – og de efterfølgende romaner – mit liv, og jeg forstod meget, som jeg tidligere havde overset. Da jeg læste Disciplens Vej 16 år senere, skete det samme igen! Min egen vej er blevet så meget tydeligere. Jeg ved ikke, om andre vil få den samme oplevelse, men jeg hører gerne jeres kommentarer 🙂 God fornøjelse!

Hvis du hellere vil læse bogen på originalsproget, kan du købe den på J. J. Dewey’s hjemmeside: www.freeread.com

Læs mere om indholdet her.

Køb den her.