De 144.000’s Sang

De 144.000’s Sang er en bøn, som får sjælen til at synge, når vi fremsiger den rigtigt. Og rigtigt vil sige, at vi visualiserer indholdet, samtidig med at vi forestiller os alle de andre aspiranter og disciple, som også fremsiger Sangen. På denne måde bliver den en gruppebøn. Sangen hedder de 144.000’s Sang, og dette tal er tallet for en menneskelig celle. Det er det antal mennesker, der på et tidspunkt vil samles i én stor gruppe og samarbejde. Det betyder således ikke, at der KUN er 144.000 mennesker, der kan synge Sangen – der vil i fremtiden findes mange menneskelige celler. Sangen er en beskyttelse af lysarbejdere i Vandmandens tidsalder.

 

De 144.000’s Sang

Vi takker dig, Fader,
at du har åbenbaret for os
dit beskyttende, universelle lys;
at der i dette lys er fuldstændig beskyttelse
mod alle destruktive kræfter,
at din Nærværelses Hellige Ånd
gennemtrænger os i dette lys,
og der hvor vi vil, at lyset skal strømme.

Vi takker dig, Fader,
at du fylder os med
din beskyttende Kærligheds ild,
at der i denne kærlighed er fuldstændig beskyttelse
mod alle destruktive tanker og følelser,
at Kristus-bevidstheden
løftes op i os gennem din kærlighed,
og der hvor vi vil, at kærligheden skal flamme.

Vi takker dig, Fader,
at du er i os og vi er i dig;
at Din Vilje gennem os sendes frem på Kraftens vinger;
at Din Hensigt fuldføres på jorden som i himlen;
at Dit Lys, Din Kærlighed og Din Kraft
manifesteres gennem os
for alle Menneskehedens Sønner og Døtre.

The Song of the 144,000

We thank you Father
That you have revealed to us
your protective universal light;
That within this light is complete protection
from all destructive forces;
That the Holy Spirit of Your Presence
permeates us in this light,
And wherever we will the light to descend.

We thank you Father
That you fill us with
your protective fires of love;
That within this love is complete protection
from all destructive thoughts and feelings;
That the consciousness of Christ
is lifted up in us in this love,
And wherever we will the love to be enflamed.

We thank you Father
That You are in us and we are in You;
That through us Your Will is sent forth on wings of power;
That Your Purpose is accomplished on earth as it is in heaven;
That through us Your Light and Love and Power
is manifest to all
the Sons and Daughters of Mankind.

Copyright © J. J. Dewey 1997